انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 6,619
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,036
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 2,724
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 2,765
مقسم جریان 66 کیلو بایت SWF 3,497
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,266
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,148
تحلیل یک مدار ترکیبی 42 کیلو بایت SWF 3,975
تحلیل مدار ترکیبی 83 کیلو بایت SWF 5,406
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 4,661
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,258
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,071
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 5,451
مشخصات امواج متناوب 44 کیلو بایت SWF 3,724
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 4,952
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید 37 کیلو بایت SWF 4,120
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 6,308
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,011
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,013
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 5,254

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد