انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 6,669
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,084
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 2,769
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 2,814
مقسم جریان 66 کیلو بایت SWF 3,565
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,350
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,195
تحلیل یک مدار ترکیبی 42 کیلو بایت SWF 4,019
تحلیل مدار ترکیبی 83 کیلو بایت SWF 5,476
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 4,745
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,340
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,165
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 5,546
مشخصات امواج متناوب 44 کیلو بایت SWF 3,773
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,014
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید 37 کیلو بایت SWF 4,177
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 6,366
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,132
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,096
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 5,338

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد