انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,619
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 3,339
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 3,400
مقسم جریان 66 کیلو بایت SWF 4,135
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,949
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,689
تحلیل یک مدار ترکیبی 42 کیلو بایت SWF 4,510
تحلیل مدار ترکیبی 83 کیلو بایت SWF 6,147
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 5,405
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,901
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,806
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 6,219
مشخصات امواج متناوب 44 کیلو بایت SWF 4,284
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,605
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید 37 کیلو بایت SWF 4,760
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 7,075
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,879
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,707
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 6,128
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,530

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد