انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,522
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 3,219
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 3,210
مقسم جریان 66 کیلو بایت SWF 4,008
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,791
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,574
تحلیل یک مدار ترکیبی 42 کیلو بایت SWF 4,400
تحلیل مدار ترکیبی 83 کیلو بایت SWF 6,037
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 5,231
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,745
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,658
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 6,107
مشخصات امواج متناوب 44 کیلو بایت SWF 4,172
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,447
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید 37 کیلو بایت SWF 4,605
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 6,959
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,735
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,571
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 5,978
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,424

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد