انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,172
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 2,863
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 2,906
مقسم جریان 66 کیلو بایت SWF 3,665
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,468
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,279
تحلیل یک مدار ترکیبی 42 کیلو بایت SWF 4,108
تحلیل مدار ترکیبی 83 کیلو بایت SWF 5,576
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 4,848
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,438
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,268
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 5,695
مشخصات امواج متناوب 44 کیلو بایت SWF 3,865
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,137
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید 37 کیلو بایت SWF 4,279
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 6,472
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,257
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,203
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 5,447
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 5,892

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد