انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 662
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 619
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 646
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 616
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 596
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 559
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 600
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 635
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 630
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 599
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 562
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 673
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 548
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 606
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 564
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 572
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 623
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 578
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 587
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 579

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد