انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 769
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 730
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 761
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 734
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 688
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 662
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 690
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 740
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 721
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 695
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 696
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 796
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 640
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 713
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 669
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 673
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 745
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 679
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 712
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 684

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد