انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با جدول 327 کیلو بایت SWF 1,226
آشنایی با جمع و ترتیب اعداد 161 کیلو بایت SWF 1,241
آشنایی با خط و نقطه (1) 212 کیلو بایت SWF 879
آشنایی با خط و نقطه (2) 210 کیلو بایت SWF 867
آشنایی با خط و نقطه (3) 209 کیلو بایت SWF 904
آشنایی با خط و نقطه (4) 209 کیلو بایت SWF 871
آشنایی با خط و نقطه (5) 210 کیلو بایت SWF 890
آشنایی با خط و نقطه (6) 210 کیلو بایت SWF 989
آشنایی با خط، پاره‌خط و اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,454
آشنایی با خطوط (1) 211 کیلو بایت SWF 904
آشنایی با خطوط (10) 213 کیلو بایت SWF 893
آشنایی با خطوط (11) 212 کیلو بایت SWF 900
آشنایی با خطوط (12) 212 کیلو بایت SWF 955
آشنایی با خطوط (2) 211 کیلو بایت SWF 839
آشنایی با خطوط (3) 210 کیلو بایت SWF 845
آشنایی با خطوط (4) 211 کیلو بایت SWF 822
آشنایی با خطوط (5) 211 کیلو بایت SWF 961
آشنایی با خطوط (6) 212 کیلو بایت SWF 909
آشنایی با خطوط (7) 209 کیلو بایت SWF 911
آشنایی با خطوط (8) 209 کیلو بایت SWF 877

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد