انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 854
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,357
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,498
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,822
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 3,210
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,417
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 1,016
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 1,010
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 1,244
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 1,054
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 726
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 807
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 1,037
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 719
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 727
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 897
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,832
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 4,369
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,854
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 1,040

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد