انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 624
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 4,875
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,063
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,517
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 2,847
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 5,875
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 746
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 756
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 1,028
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 708
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 498
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 516
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 771
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 519
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 514
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 647
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,285
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 3,902
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,527
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 743

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد