انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 809
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,264
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,421
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,752
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 3,134
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,246
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 969
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 949
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 1,201
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 987
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 672
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 758
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 994
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 681
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 687
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 855
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,716
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 4,266
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,769
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 963

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد