انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 602
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 4,842
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,046
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,492
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 2,817
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 5,848
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 730
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 709
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 1,014
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 696
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 477
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 502
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 752
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 502
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 492
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 621
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,250
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 3,885
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,501
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 728

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد