انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,854
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت 60 کیلو بایت SWF 3,816
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,937
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,570
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 4,287
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,513
بیان فیزیکی قانون اهم 214 کیلو بایت SWF 3,891
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,747
چرخه قانون اهم 77 کیلو بایت SWF 3,605
مفهوم نموداری قانون اهم 41 کیلو بایت SWF 4,088
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 4,172
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,445
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 3,043
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 3,402
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,978
معادل اتصال سری مقاومت ها 107 کیلو بایت SWF 4,292
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 4,474
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 4,537
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,873
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 7,382

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد