انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,636
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت 60 کیلو بایت SWF 3,590
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,714
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,400
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 4,055
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,352
بیان فیزیکی قانون اهم 214 کیلو بایت SWF 3,716
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,573
چرخه قانون اهم 77 کیلو بایت SWF 3,388
مفهوم نموداری قانون اهم 41 کیلو بایت SWF 3,888
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 4,019
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,284
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,855
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 3,226
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,727
معادل اتصال سری مقاومت ها 107 کیلو بایت SWF 4,088
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 4,251
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 4,240
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,689
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 7,206

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد