انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,253
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت 60 کیلو بایت SWF 3,263
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,280
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 9,979
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 3,741
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,049
بیان فیزیکی قانون اهم 214 کیلو بایت SWF 3,263
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,201
چرخه قانون اهم 77 کیلو بایت SWF 3,080
مفهوم نموداری قانون اهم 41 کیلو بایت SWF 3,443
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 3,702
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 2,962
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,544
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 2,934
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,095
معادل اتصال سری مقاومت ها 107 کیلو بایت SWF 3,666
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 3,835
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 3,945
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,213
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 6,774

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد