انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 4,810
تکمیل چرخه مداری 150 کیلو بایت SWF 2,979
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,063
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت 60 کیلو بایت SWF 3,123
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,146
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 9,825
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 3,598
بیان فیزیکی قانون اهم 214 کیلو بایت SWF 3,103
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,065
چرخه قانون اهم 77 کیلو بایت SWF 2,898
مفهوم نموداری قانون اهم 41 کیلو بایت SWF 3,287
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 3,571
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 2,832
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,411
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 2,784
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 2,958
معادل اتصال سری مقاومت ها 107 کیلو بایت SWF 3,499
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 3,695
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 3,809
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,068

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد