انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 658
درس سوم: تلاوت آیات 196 تا 206 سوره اعراف 395 کیلو بایت SWF 832
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 550
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 522
درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45 40 کیلو بایت SWF 554
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 36 کیلو بایت SWF 538
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 624
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 622
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 600
درس دوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 576
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 2,672
درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70 37 کیلو بایت SWF 524
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 530
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 547
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 163 کیلو بایت SWF 539
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 582
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 590
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 557
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 556
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 690

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد