انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 738
درس سوم: تلاوت آیات 196 تا 206 سوره اعراف 395 کیلو بایت SWF 1,070
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 579
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 553
درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45 40 کیلو بایت SWF 582
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 36 کیلو بایت SWF 569
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 666
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 649
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 655
درس دوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 619
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,224
درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70 37 کیلو بایت SWF 557
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 562
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 579
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 163 کیلو بایت SWF 568
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 614
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 635
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 587
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 587
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 734

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد