انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,681
تقسیم عدد صحیح بر کسر 307 کیلو بایت SWF 7,672
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء 360 کیلو بایت SWF 7,651
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,634
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,633
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,625
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,624
اشنایی با جداول 327 کیلو بایت SWF 7,570
تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط (روش گسترده) 258 کیلو بایت SWF 7,462
درس یازدهم: تلاوت آیات 40 تا 60 سوره شعراء 492 کیلو بایت SWF 7,302
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,289
ایجاد تغییر شیمیایی به وسیله رنگ 91 کیلو بایت SWF 7,273
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,269
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,161
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 7,150
شمارش 190 کیلو بایت SWF 7,100
عوامل موثر بر ظرفیت خازن 51 کیلو بایت SWF 7,039
تغییر شیمیایی 54 کیلو بایت SWF 7,037
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 7,024
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 7,015

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد