انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
شمارش 90 کیلو بایت SWF 7,891
تقسیم عدد صحیح بر کسر 307 کیلو بایت SWF 7,862
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,836
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,804
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,798
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,784
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,759
اشنایی با جداول 327 کیلو بایت SWF 7,754
تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط (روش گسترده) 258 کیلو بایت SWF 7,613
ایجاد تغییر شیمیایی به وسیله رنگ 91 کیلو بایت SWF 7,537
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,498
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,447
درس یازدهم: تلاوت آیات 40 تا 60 سوره شعراء 492 کیلو بایت SWF 7,429
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,349
شمارش 190 کیلو بایت SWF 7,311
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 7,286
عوامل موثر بر ظرفیت خازن 51 کیلو بایت SWF 7,266
تغییر شیمیایی 54 کیلو بایت SWF 7,240
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 7,231
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 7,179

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد