انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با اعداد به کمک محور 109 کیلو بایت SWF 1,074
آشنایی با اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 1,119
آشنایی با اعداد دو رقمی (1) 41 کیلو بایت SWF 799
آشنایی با اعداد دو رقمی (2) 30 کیلو بایت SWF 812
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 763
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 45 کیلو بایت SWF 838
آشنایی با اعداد دو رقمی (4) 53 کیلو بایت SWF 767
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 789
آشنایی با اعداد دو رقمی (6) 27 کیلو بایت SWF 797
آشنایی با اعداد دو رقمی (7) 34 کیلو بایت SWF 837
آشنایی با اندازه‌گیری و شمارش 184 کیلو بایت SWF 4,155
آشنایی با اندامک‌های سلولی 1,521 کیلو بایت SWF 1,201
آشنایی با اهمیت گیاهان 278 کیلو بایت SWF 1,669
آشنایی با بافت‌های اصلی گیاه 402 کیلو بایت SWF 1,108
آشنایی با ترازوی آقای میوه‌فروش 2,761 کیلو بایت SWF 1,287
آشنایی با تفریق (1) 386 کیلو بایت SWF 1,406
آشنایی با تفریق (2) 116 کیلو بایت SWF 1,630
آشنایی با تقویم 180 کیلو بایت SWF 879
آشنایی با تقویم (1) 143 کیلو بایت SWF 1,191
آشنایی با تقویم (2) 135 کیلو بایت SWF 1,157

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد