انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,107
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 2,900
الگویابی (2) 22 کیلو بایت SWF 775
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) 22 کیلو بایت SWF 660
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 518
درس ششم (question 1) 22 کیلو بایت SWF 786
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 521
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36 22 کیلو بایت SWF 511
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 516
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 523
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 606
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 606
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,194
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,770
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 5,579
شمارش سه‌تایی 23 کیلو بایت SWF 769
درس سوم (question 6) 23 کیلو بایت SWF 535
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 484
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 23 کیلو بایت SWF 507
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 23 کیلو بایت SWF 496

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد