انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,879
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,279
الگویابی (2) 22 کیلو بایت SWF 1,120
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) 22 کیلو بایت SWF 904
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 812
درس ششم (question 1) 22 کیلو بایت SWF 1,055
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 757
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36 22 کیلو بایت SWF 752
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 916
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 808
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 941
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 945
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,870
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,212
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 6,104
شمارش سه‌تایی 23 کیلو بایت SWF 1,020
درس سوم (question 6) 23 کیلو بایت SWF 815
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 758
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 23 کیلو بایت SWF 806
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 23 کیلو بایت SWF 747

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد