انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 5,060
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,445
الگویابی (2) 22 کیلو بایت SWF 1,246
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) 22 کیلو بایت SWF 1,040
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 909
درس ششم (question 1) 22 کیلو بایت SWF 1,180
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 860
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36 22 کیلو بایت SWF 878
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 1,072
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 941
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 1,102
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 1,088
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 8,113
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,444
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 6,276
شمارش سه‌تایی 23 کیلو بایت SWF 1,152
درس سوم (question 6) 23 کیلو بایت SWF 894
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 871
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 23 کیلو بایت SWF 900
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 23 کیلو بایت SWF 853

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد