انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,192
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 2,942
الگویابی (2) 22 کیلو بایت SWF 798
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) 22 کیلو بایت SWF 691
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 546
درس ششم (question 1) 22 کیلو بایت SWF 822
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 545
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36 22 کیلو بایت SWF 535
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 552
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 557
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 640
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 651
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,260
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,820
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 5,645
شمارش سه‌تایی 23 کیلو بایت SWF 792
درس سوم (question 6) 23 کیلو بایت SWF 559
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 509
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 23 کیلو بایت SWF 537
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 23 کیلو بایت SWF 529

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد