انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,727
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,201
الگویابی (2) 22 کیلو بایت SWF 1,065
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) 22 کیلو بایت SWF 858
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 777
درس ششم (question 1) 22 کیلو بایت SWF 1,012
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 712
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36 22 کیلو بایت SWF 708
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 884
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 775
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 887
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 885
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,718
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,100
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 6,041
شمارش سه‌تایی 23 کیلو بایت SWF 980
درس سوم (question 6) 23 کیلو بایت SWF 775
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 710
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 23 کیلو بایت SWF 770
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 23 کیلو بایت SWF 708

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد