انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 3,796
انرژی آبی 273 کیلو بایت SWF 5,840
انرژی بادی 57 کیلو بایت SWF 4,879
انرژی خورشیدی 83 کیلو بایت SWF 5,273
مقایسه جریان مستقیم و متناوب 57 کیلو بایت SWF 4,142
ساختار جریان الکتریکی DC 33 کیلو بایت SWF 3,342
مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب 33 کیلو بایت SWF 3,531
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,074
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,534
خواص مغناطیسی اجسام 32 کیلو بایت SWF 3,483
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 3,779
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,406
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,500
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 3,980
اساس کار یک موتور ساده 52 کیلو بایت SWF 4,346
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,106
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,456
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 3,918
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 4,971
تکمیل چرخه مداری 150 کیلو بایت SWF 3,077

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد