انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 4,357
انرژی آبی 273 کیلو بایت SWF 6,398
انرژی بادی 57 کیلو بایت SWF 5,375
انرژی خورشیدی 83 کیلو بایت SWF 5,791
مقایسه جریان مستقیم و متناوب 57 کیلو بایت SWF 4,661
ساختار جریان الکتریکی DC 33 کیلو بایت SWF 3,768
مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب 33 کیلو بایت SWF 4,030
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,670
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,960
خواص مغناطیسی اجسام 32 کیلو بایت SWF 4,044
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 4,161
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,879
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,997
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 4,454
اساس کار یک موتور ساده 52 کیلو بایت SWF 4,706
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,716
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,930
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 4,541
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,475
تکمیل چرخه مداری 150 کیلو بایت SWF 3,462

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد