انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جریان برق چگونه تولید می شود؟ 398 کیلو بایت SWF 20,568
روش های تولید الکتریسته 77 کیلو بایت SWF 4,413
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 3,685
انرژی آبی 273 کیلو بایت SWF 5,730
انرژی بادی 57 کیلو بایت SWF 4,763
انرژی خورشیدی 83 کیلو بایت SWF 5,161
مقایسه جریان مستقیم و متناوب 57 کیلو بایت SWF 4,043
ساختار جریان الکتریکی DC 33 کیلو بایت SWF 3,256
مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب 33 کیلو بایت SWF 3,442
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,001
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,439
خواص مغناطیسی اجسام 32 کیلو بایت SWF 3,377
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 3,678
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,294
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,409
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 3,879
اساس کار یک موتور ساده 52 کیلو بایت SWF 4,255
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,017
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,356
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 3,843

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد