انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جریان برق چگونه تولید می شود؟ 398 کیلو بایت SWF 20,421
روش های تولید الکتریسته 77 کیلو بایت SWF 4,339
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 3,603
انرژی آبی 273 کیلو بایت SWF 5,651
انرژی بادی 57 کیلو بایت SWF 4,688
انرژی خورشیدی 83 کیلو بایت SWF 5,084
مقایسه جریان مستقیم و متناوب 57 کیلو بایت SWF 3,984
ساختار جریان الکتریکی DC 33 کیلو بایت SWF 3,210
مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب 33 کیلو بایت SWF 3,397
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 2,962
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,392
خواص مغناطیسی اجسام 32 کیلو بایت SWF 3,322
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 3,621
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,223
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,351
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 3,826
اساس کار یک موتور ساده 52 کیلو بایت SWF 4,187
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 4,940
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,287
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 3,793

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد