انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 4,247
انرژی آبی 273 کیلو بایت SWF 6,250
انرژی بادی 57 کیلو بایت SWF 5,261
انرژی خورشیدی 83 کیلو بایت SWF 5,630
مقایسه جریان مستقیم و متناوب 57 کیلو بایت SWF 4,566
ساختار جریان الکتریکی DC 33 کیلو بایت SWF 3,665
مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب 33 کیلو بایت SWF 3,848
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,501
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,825
خواص مغناطیسی اجسام 32 کیلو بایت SWF 3,875
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 4,070
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,771
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,839
تحقیق قانون فارادی 27 کیلو بایت SWF 4,357
اساس کار یک موتور ساده 52 کیلو بایت SWF 4,634
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,593
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,818
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 4,370
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,377
تکمیل چرخه مداری 150 کیلو بایت SWF 3,349

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد