انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 830
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 636
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 981
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 608
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 570
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 522
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 566
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 558
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 573
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 791
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 921
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 679
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 1,061
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 575
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 627
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 530
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 792
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 591
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 3,099
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 623

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد