انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده 396 کیلو بایت SWF 717
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 597
درس پنجم: قطره اما دریا 39 کیلو بایت SWF 687
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء 452 کیلو بایت SWF 581
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 545
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 492
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 42 کیلو بایت SWF 535
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 531
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 538
درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء 428 کیلو بایت SWF 666
درس چهارم: بشارت 4,859 کیلو بایت SWF 812
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 640
درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود 378 کیلو بایت SWF 738
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 548
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 586
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 501
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 756
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 561
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 1,793
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 563

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد