انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با اعداد (1) 112 کیلو بایت SWF 1,195
آشنایی با اعداد (10) 855 کیلو بایت SWF 1,217
آشنایی با اعداد (11) 970 کیلو بایت SWF 1,115
آشنایی با اعداد (12) 91 کیلو بایت SWF 1,049
آشنایی با اعداد (13) 510 کیلو بایت SWF 1,074
آشنایی با اعداد (14) 305 کیلو بایت SWF 1,017
آشنایی با اعداد (15) 86 کیلو بایت SWF 1,075
آشنایی با اعداد (16) 148 کیلو بایت SWF 1,047
آشنایی با اعداد (17) 112 کیلو بایت SWF 937
آشنایی با اعداد (18) 189 کیلو بایت SWF 1,015
آشنایی با اعداد (19) 154 کیلو بایت SWF 1,120
آشنایی با اعداد (2) 114 کیلو بایت SWF 1,116
آشنایی با اعداد (3) 136 کیلو بایت SWF 1,165
آشنایی با اعداد (4) 75 کیلو بایت SWF 1,071
آشنایی با اعداد (5) 96 کیلو بایت SWF 1,173
آشنایی با اعداد (6) 179 کیلو بایت SWF 1,218
آشنایی با اعداد (7) 103 کیلو بایت SWF 1,078
آشنایی با اعداد (8) 113 کیلو بایت SWF 978
آشنایی با اعداد (9) 112 کیلو بایت SWF 1,047
آشنایی با اعداد 7، 8، 9 276 کیلو بایت SWF 1,058

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد