انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جدول ارزش مکانی (3) 19 کیلو بایت SWF 960
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,027
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 995
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 548
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 562
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,376
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 5,380
شناخت اعداد لاتین و دیجیتال 20 کیلو بایت SWF 814
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1 20 کیلو بایت SWF 466
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 20 کیلو بایت SWF 500
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 20 کیلو بایت SWF 496
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 630
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 739
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 897
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 485
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 587
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 564
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 599
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 1,640
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 6,944

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد