انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جدول ارزش مکانی (3) 19 کیلو بایت SWF 1,315
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,418
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,574
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,245
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,079
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,943
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 6,166
شناخت اعداد لاتین و دیجیتال 20 کیلو بایت SWF 1,318
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1 20 کیلو بایت SWF 937
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 20 کیلو بایت SWF 949
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 20 کیلو بایت SWF 893
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 1,087
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 1,144
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 1,374
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 844
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 1,075
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 1,066
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 1,065
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 2,564
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,517

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد