انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جدول ارزش مکانی (3) 19 کیلو بایت SWF 1,244
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,349
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,463
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,150
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 982
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,843
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 6,074
شناخت اعداد لاتین و دیجیتال 20 کیلو بایت SWF 1,248
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1 20 کیلو بایت SWF 871
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 20 کیلو بایت SWF 880
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 20 کیلو بایت SWF 792
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 969
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 1,079
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 1,250
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 777
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 979
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 969
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 960
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 2,420
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,423

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد