انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جدول ارزش مکانی (3) 19 کیلو بایت SWF 1,159
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,259
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,366
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,020
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 862
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,685
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 5,874
شناخت اعداد لاتین و دیجیتال 20 کیلو بایت SWF 1,139
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1 20 کیلو بایت SWF 785
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 20 کیلو بایت SWF 798
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 20 کیلو بایت SWF 686
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 871
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 996
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 1,147
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 696
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 876
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 843
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 852
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 2,191
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,239

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد