انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جدول ارزش مکانی (3) 19 کیلو بایت SWF 990
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,061
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,024
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 575
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 619
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,422
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 5,429
شناخت اعداد لاتین و دیجیتال 20 کیلو بایت SWF 852
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1 20 کیلو بایت SWF 495
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 20 کیلو بایت SWF 525
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 20 کیلو بایت SWF 531
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 664
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 762
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 921
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 507
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 629
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 599
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 630
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 1,721
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 6,988

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد