انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جدول ارزش مکانی (3) 19 کیلو بایت SWF 1,206
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,309
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,417
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,096
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 915
مقاومت داخلی باطری ها 20 کیلو بایت SWF 4,744
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین 20 کیلو بایت SWF 5,974
شناخت اعداد لاتین و دیجیتال 20 کیلو بایت SWF 1,204
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1 20 کیلو بایت SWF 833
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 20 کیلو بایت SWF 844
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 20 کیلو بایت SWF 734
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 920
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 1,042
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 1,203
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 739
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 928
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 901
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 908
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 2,321
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,363

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد