انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقاومت الکتریکی 63 کیلو بایت SWF 6,643
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 5,422
حرکت پرتابه ای 122 کیلو بایت SWF 6,518
موج عرضی 1 92 کیلو بایت SWF 4,254
موج عرضی 2 61 کیلو بایت SWF 4,901
موج طولی 61 کیلو بایت SWF 5,577
تابش جسم سیاه 152 کیلو بایت SWF 5,759
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,359
لایه های والانس و جهش الکترون 15,700 کیلو بایت SWF 5,018
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,824
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 4,022
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار 32 کیلو بایت SWF 4,329
خطوط میدان 96 کیلو بایت SWF 4,034
شارش بار در سطوح مختلف 33 کیلو بایت SWF 3,768
شارش بار در سطوح کروی 49 کیلو بایت SWF 3,940
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 4,962
تاریخجه برق 339 کیلو بایت SWF 4,853
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 8,120
جریان برق چگونه تولید می شود؟ 398 کیلو بایت SWF 21,704
روش های تولید الکتریسته 77 کیلو بایت SWF 4,959

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد