انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بردار 106 کیلو بایت SWF 5,620
نمودارهای حرکتی 67 کیلو بایت SWF 4,180
مقاومت الکتریکی 63 کیلو بایت SWF 5,907
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 4,582
حرکت پرتابه ای 122 کیلو بایت SWF 5,692
موج عرضی 1 92 کیلو بایت SWF 3,528
موج عرضی 2 61 کیلو بایت SWF 4,165
موج طولی 61 کیلو بایت SWF 4,938
تابش جسم سیاه 152 کیلو بایت SWF 5,174
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 9,694
لایه های والانس و جهش الکترون 15,700 کیلو بایت SWF 4,306
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 9,944
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,336
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار 32 کیلو بایت SWF 3,683
خطوط میدان 96 کیلو بایت SWF 3,329
شارش بار در سطوح مختلف 33 کیلو بایت SWF 2,929
شارش بار در سطوح کروی 49 کیلو بایت SWF 3,211
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 4,265
تاریخجه برق 339 کیلو بایت SWF 4,155
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 7,144

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد