انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بردار 106 کیلو بایت SWF 5,664
نمودارهای حرکتی 67 کیلو بایت SWF 4,240
مقاومت الکتریکی 63 کیلو بایت SWF 5,957
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 4,634
حرکت پرتابه ای 122 کیلو بایت SWF 5,754
موج عرضی 1 92 کیلو بایت SWF 3,580
موج عرضی 2 61 کیلو بایت SWF 4,222
موج طولی 61 کیلو بایت SWF 4,992
تابش جسم سیاه 152 کیلو بایت SWF 5,225
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 9,754
لایه های والانس و جهش الکترون 15,700 کیلو بایت SWF 4,391
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,017
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,373
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار 32 کیلو بایت SWF 3,728
خطوط میدان 96 کیلو بایت SWF 3,387
شارش بار در سطوح مختلف 33 کیلو بایت SWF 2,982
شارش بار در سطوح کروی 49 کیلو بایت SWF 3,260
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 4,321
تاریخجه برق 339 کیلو بایت SWF 4,220
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 7,233

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد