انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون مدار RL سری (2) 127 کیلو بایت SWF 845
آزمون مدار RL موازی (1) 112 کیلو بایت SWF 827
آزمون مدار RL موازی (2) 101 کیلو بایت SWF 973
آزمون مدار RLC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 877
آزمون مدار RLC سری (2) 202 کیلو بایت SWF 1,945
آزمون مدار RLC موازی (1) 185 کیلو بایت SWF 812
آزمون مدار RLC موازی (2) 203 کیلو بایت SWF 1,873
آزمون معادل تونن و نورتن 80 کیلو بایت SWF 990
آزمون میزان هوشیاری 99 کیلو بایت SWF 1,193
آزمون ولتاژ تونن 118 کیلو بایت SWF 976
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری 4,921 کیلو بایت SWF 1,234
آشنایی با ادب و رفتار با دیگران 216 کیلو بایت SWF 956
آشنایی با اسیلوسکوپ 94 کیلو بایت SWF 750
آشنایی با اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,183
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه 404 کیلو بایت SWF 3,614
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) 381 کیلو بایت SWF 1,205
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2) 858 کیلو بایت SWF 1,247
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش 1,027 کیلو بایت SWF 1,341
آشنایی با اعداد 137 کیلو بایت SWF 1,097
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 807

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد