انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع اعداد (87) 17 کیلو بایت SWF 1,027
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10) 17 کیلو بایت SWF 1,231
شناخت اعداد فارسی و دیجیتال 17 کیلو بایت SWF 1,194
جدول ارزش مکانی (6) 17 کیلو بایت SWF 1,435
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 702
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 693
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 773
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 793
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 707
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 853
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 922
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 10,979
معادله درجه دوم 18 کیلو بایت SWF 1,212
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7) 18 کیلو بایت SWF 1,230
حل مساله (1) 18 کیلو بایت SWF 1,150
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 728
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 797
جمع و تفریق اعداد (23) 19 کیلو بایت SWF 1,066
جمع و تفریق اعداد (24) 19 کیلو بایت SWF 1,036
شمارش هشت‌تایی 19 کیلو بایت SWF 1,143

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد