انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع اعداد (87) 17 کیلو بایت SWF 1,100
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10) 17 کیلو بایت SWF 1,304
شناخت اعداد فارسی و دیجیتال 17 کیلو بایت SWF 1,247
جدول ارزش مکانی (6) 17 کیلو بایت SWF 1,518
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 762
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 745
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 834
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 853
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 757
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 906
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 981
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 11,067
معادله درجه دوم 18 کیلو بایت SWF 1,349
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7) 18 کیلو بایت SWF 1,288
حل مساله (1) 18 کیلو بایت SWF 1,263
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 786
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 848
جمع و تفریق اعداد (23) 19 کیلو بایت SWF 1,146
جمع و تفریق اعداد (24) 19 کیلو بایت SWF 1,100
شمارش هشت‌تایی 19 کیلو بایت SWF 1,206

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد