انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع اعداد (87) 17 کیلو بایت SWF 752
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10) 17 کیلو بایت SWF 930
شناخت اعداد فارسی و دیجیتال 17 کیلو بایت SWF 929
جدول ارزش مکانی (6) 17 کیلو بایت SWF 1,112
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 442
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 463
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 496
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 512
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 465
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 564
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 606
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 10,547
معادله درجه دوم 18 کیلو بایت SWF 854
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7) 18 کیلو بایت SWF 790
حل مساله (1) 18 کیلو بایت SWF 810
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 454
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 545
جمع و تفریق اعداد (23) 19 کیلو بایت SWF 706
جمع و تفریق اعداد (24) 19 کیلو بایت SWF 726
شمارش هشت‌تایی 19 کیلو بایت SWF 769

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد