انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع اعداد (87) 17 کیلو بایت SWF 965
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10) 17 کیلو بایت SWF 1,183
شناخت اعداد فارسی و دیجیتال 17 کیلو بایت SWF 1,151
جدول ارزش مکانی (6) 17 کیلو بایت SWF 1,386
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 650
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 651
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 730
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 749
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 663
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 804
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 876
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 10,909
معادله درجه دوم 18 کیلو بایت SWF 1,128
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7) 18 کیلو بایت SWF 1,178
حل مساله (1) 18 کیلو بایت SWF 1,084
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 678
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 758
جمع و تفریق اعداد (23) 19 کیلو بایت SWF 1,015
جمع و تفریق اعداد (24) 19 کیلو بایت SWF 959
شمارش هشت‌تایی 19 کیلو بایت SWF 1,061

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد