انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,301
امواج صوتی 65 کیلو بایت SWF 15,514
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 31,500
آینه ها 66 کیلو بایت SWF 33,392
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,906
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,569
اثر تغییر غلظت بر تعادل 81 کیلو بایت SWF 4,626
اثر تغییر فشار بر تعادل 89 کیلو بایت SWF 5,247
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 7,119
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,649
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 8,201
شکست نور 1 62 کیلو بایت SWF 5,542
شکست نور2 62 کیلو بایت SWF 5,254
قانون اهم 135 کیلو بایت SWF 6,397
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,877
ماشین آتوود 128 کیلو بایت SWF 6,367
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 8,297
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,624
بردار 106 کیلو بایت SWF 6,473
نمودارهای حرکتی 67 کیلو بایت SWF 4,886

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد