انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
طول موج 60 کیلو بایت SWF 12,370
امواج صوتی 65 کیلو بایت SWF 14,613
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 30,655
آینه ها 66 کیلو بایت SWF 31,515
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,360
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 4,892
اثر تغییر غلظت بر تعادل 81 کیلو بایت SWF 4,071
اثر تغییر فشار بر تعادل 89 کیلو بایت SWF 4,597
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 6,474
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,033
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 7,626
شکست نور 1 62 کیلو بایت SWF 4,990
شکست نور2 62 کیلو بایت SWF 4,530
قانون اهم 135 کیلو بایت SWF 5,876
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,228
ماشین آتوود 128 کیلو بایت SWF 5,794
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 7,717
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,131
بردار 106 کیلو بایت SWF 5,752
نمودارهای حرکتی 67 کیلو بایت SWF 4,340

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد