انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قرقره ثابت 111 کیلو بایت SWF 15,711
نیروی مقاوم 120 کیلو بایت SWF 13,677
طول موج 60 کیلو بایت SWF 12,277
امواج صوتی 65 کیلو بایت SWF 14,507
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 30,533
آینه ها 66 کیلو بایت SWF 31,299
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,251
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 4,788
اثر تغییر غلظت بر تعادل 81 کیلو بایت SWF 3,994
اثر تغییر فشار بر تعادل 89 کیلو بایت SWF 4,467
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 6,390
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 9,938
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 7,512
شکست نور 1 62 کیلو بایت SWF 4,891
شکست نور2 62 کیلو بایت SWF 4,431
قانون اهم 135 کیلو بایت SWF 5,779
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,130
ماشین آتوود 128 کیلو بایت SWF 5,653
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 7,611
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 9,945

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد