انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قرقره ثابت 111 کیلو بایت SWF 15,597
نیروی مقاوم 120 کیلو بایت SWF 13,592
طول موج 60 کیلو بایت SWF 12,200
امواج صوتی 65 کیلو بایت SWF 14,444
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 30,440
آینه ها 66 کیلو بایت SWF 31,151
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,194
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 4,710
اثر تغییر غلظت بر تعادل 81 کیلو بایت SWF 3,934
اثر تغییر فشار بر تعادل 89 کیلو بایت SWF 4,402
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 6,329
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 9,863
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 7,446
شکست نور 1 62 کیلو بایت SWF 4,838
شکست نور2 62 کیلو بایت SWF 4,381
قانون اهم 135 کیلو بایت SWF 5,707
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,069
ماشین آتوود 128 کیلو بایت SWF 5,597
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 7,564
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 9,856

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد