انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,078
امواج صوتی 65 کیلو بایت SWF 15,243
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 31,303
آینه ها 66 کیلو بایت SWF 33,073
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,696
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,360
اثر تغییر غلظت بر تعادل 81 کیلو بایت SWF 4,412
اثر تغییر فشار بر تعادل 89 کیلو بایت SWF 4,924
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 6,864
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,435
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 8,012
شکست نور 1 62 کیلو بایت SWF 5,342
شکست نور2 62 کیلو بایت SWF 5,057
قانون اهم 135 کیلو بایت SWF 6,236
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,672
ماشین آتوود 128 کیلو بایت SWF 6,158
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 8,086
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,455
بردار 106 کیلو بایت SWF 6,280
نمودارهای حرکتی 67 کیلو بایت SWF 4,733

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد