انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 4,971
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,202
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 759
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 737
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 800
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 658
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 892
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 537
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 549
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 511
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 537
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 535
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 510
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 568
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 554
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 601
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 623
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,106
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,094
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,172

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد