انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 4,885
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,126
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 721
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 703
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 760
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 619
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 840
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 502
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 514
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 474
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 503
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 477
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 462
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 526
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 524
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 556
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 576
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,048
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,036
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,118

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد