انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,451
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,684
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 1,198
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,095
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 1,119
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 955
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 1,357
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 835
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 875
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 779
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 810
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 819
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 838
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 868
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 785
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 876
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 896
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,691
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,886
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,596

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد