انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,266
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,502
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 1,045
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 944
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 949
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 803
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 1,251
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 727
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 764
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 705
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 715
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 724
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 741
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 767
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 703
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 780
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 800
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,509
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,634
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,432

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد