انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,398
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,621
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 1,156
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,057
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 1,057
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 861
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 1,330
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 793
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 833
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 755
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 779
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 787
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 800
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 827
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 754
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 841
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 866
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,635
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,782
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,542

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد