انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
معرفی قطر 177 کیلو بایت SWF 1,017
جمع اعداد (57) 322 کیلو بایت SWF 1,018
جمع و تفریق اعداد (8) 352 کیلو بایت SWF 1,018
سؤالات درس اتفاق ساده (3) 182 کیلو بایت SWF 1,018
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 1,018
تفریق دو رقمی 840 کیلو بایت SWF 1,019
جمع اعداد (64) 274 کیلو بایت SWF 1,019
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 38 کیلو بایت SWF 1,021
سؤالات درس کوچ پرستوها (3) 40 کیلو بایت SWF 1,022
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 1,022
حل مساله (2) 75 کیلو بایت SWF 1,023
جمع و تفریق اعداد (18) 212 کیلو بایت SWF 1,024
نوشتن نامه 1,181 کیلو بایت SWF 1,024
جمع اعداد (30) 421 کیلو بایت SWF 1,025
ضرب اعداد (3) 291 کیلو بایت SWF 1,025
درس دهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 1,025
جمع اعداد (71) 273 کیلو بایت SWF 1,026
سؤالات درس پرچمداران (1) 73 کیلو بایت SWF 1,026
جمع اعداد (68) 253 کیلو بایت SWF 1,027
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (3) 204 کیلو بایت SWF 1,027

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد