انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس نهم (سؤال 6) 198 کیلو بایت SWF 921
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 921
درس هشتم، قطره اما دریا 43 کیلو بایت SWF 921
جمع اعداد (61) 275 کیلو بایت SWF 922
excel: معرفی و محاسبات ساده (2) 3,713 کیلو بایت SWF 922
جمع اعداد (63) 175 کیلو بایت SWF 923
جمع اعداد (77) 371 کیلو بایت SWF 923
جمع و تفریق اعداد (12) 342 کیلو بایت SWF 923
عددشناسی (32) 299 کیلو بایت SWF 923
درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114 36 کیلو بایت SWF 923
جمع اعداد (19) 358 کیلو بایت SWF 924
درس اول (lesson 1) 1,078 کیلو بایت SWF 924
جمع اعداد (32) 349 کیلو بایت SWF 925
درس هشتم (question 5) 43 کیلو بایت SWF 925
جمع اعداد (3) 366 کیلو بایت SWF 926
جمع اعداد (11) 208 کیلو بایت SWF 926
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 38 کیلو بایت SWF 926
جمع اعداد (5) 396 کیلو بایت SWF 927
جمع اعداد (47) 362 کیلو بایت SWF 927
جمع اعداد (66) 254 کیلو بایت SWF 928

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد