انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
جمع اعداد (48) 368 کیلو بایت SWF 876
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 876
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 876
جمع اعداد (43) 344 کیلو بایت SWF 877
جمع اعداد (56) 272 کیلو بایت SWF 877
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 877
جمع اعداد (61) 275 کیلو بایت SWF 878
جمع اعداد (66) 254 کیلو بایت SWF 878
سؤالات درس مهمان شهر ما (2) 46 کیلو بایت SWF 878
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 44 کیلو بایت SWF 878
درس نهم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 9 36 کیلو بایت SWF 878
جمع اعداد (7) 416 کیلو بایت SWF 879
جمع اعداد (10) 242 کیلو بایت SWF 879
جمع اعداد (20) 395 کیلو بایت SWF 879
درس هشتم (question 4) 4,720 کیلو بایت SWF 879
درس پنجم (question 6) 37 کیلو بایت SWF 879
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 20 کیلو بایت SWF 879
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 31 کیلو بایت SWF 879
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 879
جمع اعداد (12) 214 کیلو بایت SWF 880

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد