انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 664
درس دهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 696
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,677
درس سوم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 651
درس پنجم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 634
درس نهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 605
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 664
درس چهاردهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 622
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 673
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 649
درس دوم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 584
درس ششم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 592
درس دهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 609
درس یازدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 698
درس پانزدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 683
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 655

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد