انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 1,094
درس دهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,068
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 2,172
درس سوم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,013
درس پنجم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 944
درس نهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,013
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 967
درس چهاردهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 923
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 986
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 962
درس دوم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 864
درس ششم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,004
درس دهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,021
درس یازدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,309
درس پانزدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,011
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 964

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد