انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 1,150
درس دهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,121
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 2,286
درس سوم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,073
درس پنجم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 997
درس نهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,098
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,025
درس چهاردهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 980
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,033
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,017
درس دوم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 966
درس ششم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,069
درس دهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,079
درس یازدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,381
درس پانزدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,070
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,022

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد