انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 639
درس دهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 656
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,619
درس سوم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 625
درس پنجم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 593
درس نهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 580
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 630
درس چهاردهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 591
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 638
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 621
درس دوم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 557
درس ششم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 545
درس دهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 584
درس یازدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 666
درس پانزدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 655
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 624

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد