انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (1) paint 6,782 کیلو بایت SWF 994
excel: ایجاد کارنامه (1) 6,878 کیلو بایت SWF 974
درس سوم (question 10) 7,071 کیلو بایت SWF 751
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 17,214
جدول کلمات 2 7,151 کیلو بایت SWF 978
هفت مروارید سرخ (بخش اول) 7,192 کیلو بایت SWF 843
شوق آموختن (1) 7,197 کیلو بایت SWF 694
واکنش تجزیه (آمونیوم دی کرومات) 7,364 کیلو بایت SWF 1,582
آداب نیکان 7,669 کیلو بایت SWF 665
داستان کودکی حضرت موسی(ع) 8,178 کیلو بایت SWF 2,288
ایجاد پست الکترونیک (2) 8,308 کیلو بایت SWF 805
درس پنجم (question 9) 10,169 کیلو بایت SWF 690
درس ششم (question 10) 10,785 کیلو بایت SWF 825
ایجاد پست الکترونیک (1) 13,378 کیلو بایت SWF 926
excel: ایجاد جدول (1) 13,731 کیلو بایت SWF 838
لایه های والانس و جهش الکترون 15,700 کیلو بایت SWF 4,811

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد