انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,682
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف 144 کیلو بایت SWF 1,672
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف 388 کیلو بایت SWF 1,570
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف 373 کیلو بایت SWF 1,504
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف 354 کیلو بایت SWF 1,601
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف 369 کیلو بایت SWF 1,670
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف 344 کیلو بایت SWF 2,321
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف 348 کیلو بایت SWF 1,825
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف 432 کیلو بایت SWF 1,712
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف 403 کیلو بایت SWF 2,709
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف 401 کیلو بایت SWF 2,084
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف 383 کیلو بایت SWF 2,128
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف 372 کیلو بایت SWF 2,436
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف 415 کیلو بایت SWF 2,791
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف 389 کیلو بایت SWF 5,125
دعای ختم قرآن 655 کیلو بایت SWF 8,003

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد