انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 2,172
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف 144 کیلو بایت SWF 2,557
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف 388 کیلو بایت SWF 2,103
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف 373 کیلو بایت SWF 2,106
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف 354 کیلو بایت SWF 2,276
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف 369 کیلو بایت SWF 2,348
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف 344 کیلو بایت SWF 3,797
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف 348 کیلو بایت SWF 2,617
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف 432 کیلو بایت SWF 2,316
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف 403 کیلو بایت SWF 3,530
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف 401 کیلو بایت SWF 2,781
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف 383 کیلو بایت SWF 2,846
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف 372 کیلو بایت SWF 3,629
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف 415 کیلو بایت SWF 3,596
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف 389 کیلو بایت SWF 6,298
دعای ختم قرآن 655 کیلو بایت SWF 9,544

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد