انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,378
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,434
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,589
گذر یک جسم باردار مثبت از سه آهنربای اشتون گلاخ 150 کیلو بایت SWF 1,141
گردآوری لغت‌نامه دهخدا در چند سال 126 کیلو بایت SWF 1,238
گردش خون ششی و عمومی 527 کیلو بایت SWF 3,839
گرده‌افشانی توسط زنبور 67 کیلو بایت SWF 1,560
گرم و کیلوگرم 4,165 کیلو بایت SWF 1,814
گرماسنج بمبی 479 کیلو بایت SWF 2,475
گرمای روز 265 کیلو بایت SWF 1,377
گریه امیر 2,048 کیلو بایت SWF 860
گسل امتدادی 64 کیلو بایت SWF 2,052
گسل عادی 65 کیلو بایت SWF 2,255
گسل معکوس 65 کیلو بایت SWF 2,417
گشتاور الکتریکی وارد بر دو قطبی در میدان الکتریکی 66 کیلو بایت SWF 1,256
گشتاور ژنراتوری و موتوری 3,130 کیلو بایت SWF 2,463
گنجایش 948 کیلو بایت SWF 1,536
گوارش در بخش‌های مختلف لوله گوارش 683 کیلو بایت SWF 1,535
گوارش در تک سلولی‌ها و هیدر آب شیرین 317 کیلو بایت SWF 2,906
گیت AND 60 کیلو بایت SWF 1,559

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد