انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,293
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,350
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,468
گذر یک جسم باردار مثبت از سه آهنربای اشتون گلاخ 150 کیلو بایت SWF 1,058
گردآوری لغت‌نامه دهخدا در چند سال 126 کیلو بایت SWF 1,149
گردش خون ششی و عمومی 527 کیلو بایت SWF 3,753
گرده‌افشانی توسط زنبور 67 کیلو بایت SWF 1,466
گرم و کیلوگرم 4,165 کیلو بایت SWF 1,725
گرماسنج بمبی 479 کیلو بایت SWF 2,381
گرمای روز 265 کیلو بایت SWF 1,263
گریه امیر 2,048 کیلو بایت SWF 734
گسل امتدادی 64 کیلو بایت SWF 1,936
گسل عادی 65 کیلو بایت SWF 2,124
گسل معکوس 65 کیلو بایت SWF 2,279
گشتاور الکتریکی وارد بر دو قطبی در میدان الکتریکی 66 کیلو بایت SWF 1,100
گشتاور ژنراتوری و موتوری 3,130 کیلو بایت SWF 2,314
گنجایش 948 کیلو بایت SWF 1,450
گوارش در بخش‌های مختلف لوله گوارش 683 کیلو بایت SWF 1,444
گوارش در تک سلولی‌ها و هیدر آب شیرین 317 کیلو بایت SWF 2,816
گیت AND 60 کیلو بایت SWF 1,485

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد