انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 990
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (1) 19 کیلو بایت SWF 1,074
کوچک‌‌تر‌، بزرگ‌تر (2) 19 کیلو بایت SWF 1,048
گذر یک جسم باردار مثبت از سه آهنربای اشتون گلاخ 150 کیلو بایت SWF 766
گردآوری لغت‌نامه دهخدا در چند سال 126 کیلو بایت SWF 853
گردش خون ششی و عمومی 527 کیلو بایت SWF 3,368
گرده‌افشانی توسط زنبور 67 کیلو بایت SWF 975
گرم و کیلوگرم 4,165 کیلو بایت SWF 1,295
گرماسنج بمبی 479 کیلو بایت SWF 2,011
گرمای روز 265 کیلو بایت SWF 959
گریه امیر 2,048 کیلو بایت SWF 485
گسل امتدادی 64 کیلو بایت SWF 1,424
گسل عادی 65 کیلو بایت SWF 1,516
گسل معکوس 65 کیلو بایت SWF 1,856
گشتاور الکتریکی وارد بر دو قطبی در میدان الکتریکی 66 کیلو بایت SWF 804
گشتاور ژنراتوری و موتوری 3,130 کیلو بایت SWF 1,610
گنجایش 948 کیلو بایت SWF 1,012
گوارش در بخش‌های مختلف لوله گوارش 683 کیلو بایت SWF 1,147
گوارش در تک سلولی‌ها و هیدر آب شیرین 317 کیلو بایت SWF 2,381
گیت AND 60 کیلو بایت SWF 915

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد