انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,112
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 1,578
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,524
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,096
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 996
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 1,223
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,840
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 4,095
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 1,198
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 1,102
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,306
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,675
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 1,390
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 771
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,799
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 4,436
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 960
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 1,016
درس اول، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,025
درس هفتم، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 918

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد