انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 814
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 1,147
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,056
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 713
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 716
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 750
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,265
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 3,686
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 785
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 772
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 975
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,187
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 992
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 497
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,333
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 3,930
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 625
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 688
درس اول، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 634
درس هفتم، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 603

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد