انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,183
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 1,654
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,596
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,169
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 1,073
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 1,303
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,948
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 4,181
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 1,292
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 1,180
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,391
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,755
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 1,485
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 841
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,918
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 4,544
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 1,066
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 1,100
درس اول، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,099
درس هفتم، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 993

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد