انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6 153 کیلو بایت SWF 1,216
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30 261 کیلو بایت SWF 1,274
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107 338 کیلو بایت SWF 1,297
درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء 415 کیلو بایت SWF 1,913
درس یازدهم: قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 1,999
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 17,686
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء 293 کیلو بایت SWF 2,143
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29 317 کیلو بایت SWF 1,137
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19 355 کیلو بایت SWF 1,113
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8 346 کیلو بایت SWF 1,075
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 1,176
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 1,177
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 41 کیلو بایت SWF 1,146
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 1,144
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 52 کیلو بایت SWF 1,107
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 1,218
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 2,589
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 28 کیلو بایت SWF 2,214
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء 360 کیلو بایت SWF 8,099
درس دوازدهم: قطره اما دریا 47 کیلو بایت SWF 2,859

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد