انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6 153 کیلو بایت SWF 1,073
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30 261 کیلو بایت SWF 1,166
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107 338 کیلو بایت SWF 1,175
درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء 415 کیلو بایت SWF 1,812
درس یازدهم: قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 1,874
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 17,564
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء 293 کیلو بایت SWF 2,040
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29 317 کیلو بایت SWF 1,039
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19 355 کیلو بایت SWF 1,015
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8 346 کیلو بایت SWF 976
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 1,078
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 1,070
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 41 کیلو بایت SWF 1,045
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 1,049
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 52 کیلو بایت SWF 1,017
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 1,126
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 2,421
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 28 کیلو بایت SWF 2,049
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء 360 کیلو بایت SWF 7,933
درس دوازدهم: قطره اما دریا 47 کیلو بایت SWF 2,704

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد