انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات هم‌معنی 1 792 کیلو بایت SWF 969
کلمات هم‌معنی 1 1,344 کیلو بایت SWF 838
کلمات هم‌معنی 2 226 کیلو بایت SWF 976
کلمات هم‌معنی 2 1,344 کیلو بایت SWF 807
کلمات هم‌معنی 3 1,346 کیلو بایت SWF 963
کلمات هم‌معنی 3 1,343 کیلو بایت SWF 872
کلمات هم‌معنی 4 226 کیلو بایت SWF 995
کلمات هم‌معنی 4 1,341 کیلو بایت SWF 846
کلمات هم‌معنی 5 229 کیلو بایت SWF 964
کلمات هم‌معنی 5 1,342 کیلو بایت SWF 822
کمک به نیازمندان 473 کیلو بایت SWF 898
کمک رایانه 476 کیلو بایت SWF 739
کنترل جریان تحریک موتور کمپوند و سری 144 کیلو بایت SWF 1,361
کنترل محرک مغناطیسی ماشین 86 کیلو بایت SWF 1,426
کنتور سه فاز (1) 112 کیلو بایت SWF 815
کنتور سه فاز (2) 81 کیلو بایت SWF 919
کودکان، سرمایه ملی کشور 495 کیلو بایت SWF 799
کوشا و نوشا 412 کیلو بایت SWF 1,110
کوچ پرستوها 3,520 کیلو بایت SWF 668
کوچ پرستو‌‌‌ها 465 کیلو بایت SWF 1,017

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد