انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات هم‌معنی 1 792 کیلو بایت SWF 1,356
کلمات هم‌معنی 1 1,344 کیلو بایت SWF 1,230
کلمات هم‌معنی 2 226 کیلو بایت SWF 1,603
کلمات هم‌معنی 2 1,344 کیلو بایت SWF 1,282
کلمات هم‌معنی 3 1,346 کیلو بایت SWF 1,547
کلمات هم‌معنی 3 1,343 کیلو بایت SWF 1,201
کلمات هم‌معنی 4 226 کیلو بایت SWF 1,549
کلمات هم‌معنی 4 1,341 کیلو بایت SWF 1,258
کلمات هم‌معنی 5 229 کیلو بایت SWF 1,608
کلمات هم‌معنی 5 1,342 کیلو بایت SWF 1,167
کمک به نیازمندان 473 کیلو بایت SWF 1,368
کمک رایانه 476 کیلو بایت SWF 1,139
کنترل جریان تحریک موتور کمپوند و سری 144 کیلو بایت SWF 2,011
کنترل محرک مغناطیسی ماشین 86 کیلو بایت SWF 2,023
کنتور سه فاز (1) 112 کیلو بایت SWF 1,178
کنتور سه فاز (2) 81 کیلو بایت SWF 1,456
کودکان، سرمایه ملی کشور 495 کیلو بایت SWF 1,187
کوشا و نوشا 412 کیلو بایت SWF 1,483
کوچ پرستوها 3,520 کیلو بایت SWF 1,148
کوچ پرستو‌‌‌ها 465 کیلو بایت SWF 1,409

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد