انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 559
اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 704
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 502
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 507
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 535
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 544
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 614
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 3,765
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,454
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,269
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 798
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 743
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 924
جدول ارزش مکانی (4) 14 کیلو بایت SWF 1,053
جمع 14 کیلو بایت SWF 1,306
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 602
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,441
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,201
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 761
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 812

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد