انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 921
اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 1,131
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 738
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 765
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 826
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 899
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 919
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 4,133
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,919
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,664
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 1,091
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 1,186
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,211
جدول ارزش مکانی (4) 14 کیلو بایت SWF 1,503
جمع 14 کیلو بایت SWF 1,831
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 956
زنگ اخبار 13 کیلو بایت SWF 4,903
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,793
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 1,054
الگویابی (5) 13 کیلو بایت SWF 1,106

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد