انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم: پیام قرآنی 28 کیلو بایت SWF 1,088
درس دهم: تلاوت آیات 1 تا 8 سوره انفال 348 کیلو بایت SWF 1,723
درس دهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 1و2 49 کیلو بایت SWF 938
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیات 1و2 32 کیلو بایت SWF 926
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیه 3 34 کیلو بایت SWF 1,101
درس دهم، جلسه دوم، سوره رعد، آیه 1 73 کیلو بایت SWF 1,186
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 1,031
درس دهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 1,019
درس دهم، جلسه چهارم، سوره هود، آیه 1 61 کیلو بایت SWF 1,200
درس دهم، جلسه چهارم، سوره زخرف، آیات1 تا 3 69 کیلو بایت SWF 990
درس دهم، جلسه چهارم، سوره روم، آیات 1 تا 3 73 کیلو بایت SWF 1,111
درس دهم: تلاوت آیات 9 تا 16 سوره انفال 411 کیلو بایت SWF 1,125
درس دهم: قطره اما دریا 28 کیلو بایت SWF 1,084
درس دهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,133
درس یازدهم: تلاوت آیات 40 تا 60 سوره شعراء 492 کیلو بایت SWF 7,539
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 1,102
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 1,088
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 58 کیلو بایت SWF 1,088
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 1,275
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 1,118

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد