انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط 5 232 کیلو بایت SWF 1,249
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 1,324
کلمات مرتبط 6 565 کیلو بایت SWF 1,291
کلمات مرتبط 6 233 کیلو بایت SWF 1,233
کلمات مرتبط 7 233 کیلو بایت SWF 1,315
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 1,432
کلمات مرتبط 7 293 کیلو بایت SWF 1,220
کلمات مرتبط 7 231 کیلو بایت SWF 1,128
کلمات مرتبط 8 1,343 کیلو بایت SWF 1,455
کلمات مرتبط 8 455 کیلو بایت SWF 1,289
کلمات مرتبط 8 231 کیلو بایت SWF 1,130
کلمات مرتبط 9 444 کیلو بایت SWF 1,063
کلمات مرتبط 9 1,341 کیلو بایت SWF 1,255
کلمات مرتبط با تصویر 228 کیلو بایت SWF 1,182
کلمات مشدد 114 کیلو بایت SWF 1,593
کلمات مناسب 257 کیلو بایت SWF 1,499
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) 135 کیلو بایت SWF 1,873
کلمات هم معنی 1 1,337 کیلو بایت SWF 1,674
کلمات هم‌معنی 854 کیلو بایت SWF 1,383
کلمات هم‌معنی 300 کیلو بایت SWF 1,313

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد