انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط 5 232 کیلو بایت SWF 795
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 915
کلمات مرتبط 6 565 کیلو بایت SWF 785
کلمات مرتبط 6 233 کیلو بایت SWF 792
کلمات مرتبط 7 233 کیلو بایت SWF 875
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 935
کلمات مرتبط 7 293 کیلو بایت SWF 813
کلمات مرتبط 7 231 کیلو بایت SWF 824
کلمات مرتبط 8 1,343 کیلو بایت SWF 924
کلمات مرتبط 8 455 کیلو بایت SWF 756
کلمات مرتبط 8 231 کیلو بایت SWF 821
کلمات مرتبط 9 444 کیلو بایت SWF 777
کلمات مرتبط 9 1,341 کیلو بایت SWF 827
کلمات مرتبط با تصویر 228 کیلو بایت SWF 830
کلمات مشدد 114 کیلو بایت SWF 1,148
کلمات مناسب 257 کیلو بایت SWF 1,100
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) 135 کیلو بایت SWF 1,463
کلمات هم معنی 1 1,337 کیلو بایت SWF 1,221
کلمات هم‌معنی 854 کیلو بایت SWF 958
کلمات هم‌معنی 300 کیلو بایت SWF 993

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد