انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط 5 232 کیلو بایت SWF 1,374
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 1,400
کلمات مرتبط 6 565 کیلو بایت SWF 1,355
کلمات مرتبط 6 233 کیلو بایت SWF 1,304
کلمات مرتبط 7 233 کیلو بایت SWF 1,387
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 1,520
کلمات مرتبط 7 293 کیلو بایت SWF 1,280
کلمات مرتبط 7 231 کیلو بایت SWF 1,187
کلمات مرتبط 8 1,343 کیلو بایت SWF 1,538
کلمات مرتبط 8 455 کیلو بایت SWF 1,373
کلمات مرتبط 8 231 کیلو بایت SWF 1,200
کلمات مرتبط 9 444 کیلو بایت SWF 1,139
کلمات مرتبط 9 1,341 کیلو بایت SWF 1,324
کلمات مرتبط با تصویر 228 کیلو بایت SWF 1,249
کلمات مشدد 114 کیلو بایت SWF 1,681
کلمات مناسب 257 کیلو بایت SWF 1,581
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) 135 کیلو بایت SWF 1,944
کلمات هم معنی 1 1,337 کیلو بایت SWF 1,831
کلمات هم‌معنی 854 کیلو بایت SWF 1,456
کلمات هم‌معنی 300 کیلو بایت SWF 1,416

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد