انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط 5 232 کیلو بایت SWF 1,236
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 1,295
کلمات مرتبط 6 565 کیلو بایت SWF 1,234
کلمات مرتبط 6 233 کیلو بایت SWF 1,220
کلمات مرتبط 7 233 کیلو بایت SWF 1,288
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 1,404
کلمات مرتبط 7 293 کیلو بایت SWF 1,201
کلمات مرتبط 7 231 کیلو بایت SWF 1,111
کلمات مرتبط 8 1,343 کیلو بایت SWF 1,386
کلمات مرتبط 8 455 کیلو بایت SWF 1,274
کلمات مرتبط 8 231 کیلو بایت SWF 1,106
کلمات مرتبط 9 444 کیلو بایت SWF 1,041
کلمات مرتبط 9 1,341 کیلو بایت SWF 1,239
کلمات مرتبط با تصویر 228 کیلو بایت SWF 1,165
کلمات مشدد 114 کیلو بایت SWF 1,573
کلمات مناسب 257 کیلو بایت SWF 1,472
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) 135 کیلو بایت SWF 1,850
کلمات هم معنی 1 1,337 کیلو بایت SWF 1,641
کلمات هم‌معنی 854 کیلو بایت SWF 1,359
کلمات هم‌معنی 300 کیلو بایت SWF 1,292

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد