انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 4,938
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,186
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 748
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 732
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 790
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 644
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 881
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 528
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 543
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 497
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 532
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 526
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 499
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 557
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 544
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 593
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 611
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,442
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 778
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 781

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد