انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم: عزیر زنده می‌شود 5,195 کیلو بایت SWF 1,280
درس هشتم: تلاوت آیات 43سوره رعد و 1تا5سوره ابراهیم 302 کیلو بایت SWF 1,050
درس هشتم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 60 28 کیلو بایت SWF 1,120
درس هشتم، جلسه دوم، سوره هود، آیه 3 48 کیلو بایت SWF 970
درس هشتم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 263 44 کیلو بایت SWF 989
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 953
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 1,013
درس هشتم: تلاوت آیات 6 تا 10 سوره ابراهیم 370 کیلو بایت SWF 1,640
درس هشتم: قطره اما دریا 41 کیلو بایت SWF 1,023
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,029
درس نهم: تلاوت آیات 88 تا 93 سوره نحل 375 کیلو بایت SWF 2,742
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 967
درس نهم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 9 36 کیلو بایت SWF 976
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 986
درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 991
درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26 27 کیلو بایت SWF 1,028
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 1,067
درس نهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 25 43 کیلو بایت SWF 1,052
درس نهم: تلاوت آیات 94 تا 102 سوره نحل 400 کیلو بایت SWF 4,900
درس نهم: قطره اما دریا 50 کیلو بایت SWF 1,044

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد