انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم: عزیر زنده می‌شود 5,195 کیلو بایت SWF 1,138
درس هشتم: تلاوت آیات 43سوره رعد و 1تا5سوره ابراهیم 302 کیلو بایت SWF 950
درس هشتم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 60 28 کیلو بایت SWF 1,027
درس هشتم، جلسه دوم، سوره هود، آیه 3 48 کیلو بایت SWF 847
درس هشتم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 263 44 کیلو بایت SWF 894
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 860
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 921
درس هشتم: تلاوت آیات 6 تا 10 سوره ابراهیم 370 کیلو بایت SWF 1,546
درس هشتم: قطره اما دریا 41 کیلو بایت SWF 927
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 940
درس نهم: تلاوت آیات 88 تا 93 سوره نحل 375 کیلو بایت SWF 2,621
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 868
درس نهم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 9 36 کیلو بایت SWF 879
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 886
درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 897
درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26 27 کیلو بایت SWF 938
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 949
درس نهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 25 43 کیلو بایت SWF 959
درس نهم: تلاوت آیات 94 تا 102 سوره نحل 400 کیلو بایت SWF 4,749
درس نهم: قطره اما دریا 50 کیلو بایت SWF 934

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد