انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,742
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,752
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,909
اشکال هندسی 295 کیلو بایت SWF 9,058
دعای ختم قرآن 655 کیلو بایت SWF 9,071
راکتانس خازنی 29 کیلو بایت SWF 9,166
شعاع و قطر دایره 348 کیلو بایت SWF 9,273
نیروی گرانش 126 کیلو بایت SWF 9,536
تشخیص رنگ 96 کیلو بایت SWF 9,574
فشار مایعات 710 کیلو بایت SWF 9,576
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 9,674
فشار مایعات 69 کیلو بایت SWF 9,682
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,683
چگالی 78 کیلو بایت SWF 9,715
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,866
واکنش منیزیم با اکسیژن 219 کیلو بایت SWF 10,013
شمارش داده ها 186 کیلو بایت SWF 10,128
محور اعداد 197 کیلو بایت SWF 10,152
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,153
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 10,259

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد