انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,866
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,872
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 9,128
اشکال هندسی 295 کیلو بایت SWF 9,173
راکتانس خازنی 29 کیلو بایت SWF 9,226
شعاع و قطر دایره 348 کیلو بایت SWF 9,319
دعای ختم قرآن 655 کیلو بایت SWF 9,389
نیروی گرانش 126 کیلو بایت SWF 9,617
تشخیص رنگ 96 کیلو بایت SWF 9,663
فشار مایعات 710 کیلو بایت SWF 9,734
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 9,768
فشار مایعات 69 کیلو بایت SWF 9,804
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,825
چگالی 78 کیلو بایت SWF 9,865
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,962
واکنش منیزیم با اکسیژن 219 کیلو بایت SWF 10,101
شمارش داده ها 186 کیلو بایت SWF 10,193
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,217
محور اعداد 197 کیلو بایت SWF 10,256
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 10,371

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد