انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معادله درجه دوم 18 کیلو بایت SWF 1,437
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7) 18 کیلو بایت SWF 1,371
حل مساله (1) 18 کیلو بایت SWF 1,337
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 844
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 910
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,778
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,990
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,678
جمع اعداد (87) 17 کیلو بایت SWF 1,168
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10) 17 کیلو بایت SWF 1,375
شناخت اعداد فارسی و دیجیتال 17 کیلو بایت SWF 1,327
جدول ارزش مکانی (6) 17 کیلو بایت SWF 1,584
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 845
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 805
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 891
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 938
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 816
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 968
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 1,065
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,936

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد