انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معادله درجه دوم 18 کیلو بایت SWF 884
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7) 18 کیلو بایت SWF 822
حل مساله (1) 18 کیلو بایت SWF 839
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 482
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 569
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,095
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,080
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,157
جمع اعداد (87) 17 کیلو بایت SWF 785
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10) 17 کیلو بایت SWF 973
شناخت اعداد فارسی و دیجیتال 17 کیلو بایت SWF 964
جدول ارزش مکانی (6) 17 کیلو بایت SWF 1,167
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 470
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 491
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 539
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 540
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 495
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 603
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 643
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,395

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد