انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معادله درجه دوم 18 کیلو بایت SWF 1,346
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7) 18 کیلو بایت SWF 1,287
حل مساله (1) 18 کیلو بایت SWF 1,261
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 785
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 847
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,690
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,885
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,595
جمع اعداد (87) 17 کیلو بایت SWF 1,099
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10) 17 کیلو بایت SWF 1,301
شناخت اعداد فارسی و دیجیتال 17 کیلو بایت SWF 1,246
جدول ارزش مکانی (6) 17 کیلو بایت SWF 1,517
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 761
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 744
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 832
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 852
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 757
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 903
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 980
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,839

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد