انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
اثر متقابل نیرو 129 کیلو بایت SWF 7,794
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,797
مونتاژ سلاح کلاشینکوف 530 کیلو بایت SWF 7,814
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 7,856
دسته‌های نه‌تایی 207 کیلو بایت SWF 7,878
نمادهای ریاضی 299 کیلو بایت SWF 7,888
انواع اوربیتال 216 کیلو بایت SWF 7,908
واکنش اسید و باز 55 کیلو بایت SWF 7,924
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 7,927
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 7,979
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 8,010
شناسایی اعداد 114 کیلو بایت SWF 8,037
جمع دو رقمی 161 کیلو بایت SWF 8,093
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,190
جداول ریاضی 140 کیلو بایت SWF 8,242
آموزش اعداد 189 کیلو بایت SWF 8,383
تغییر شیمیایی 93 کیلو بایت SWF 8,399
نیروی تکیه گاه 110 کیلو بایت SWF 8,478
آشنایی با علامت کوچک‌تر، بزرگ‌تر و مساوی 370 کیلو بایت SWF 8,626
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,715

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد