انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 7,899
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,931
مونتاژ سلاح کلاشینکوف 530 کیلو بایت SWF 7,938
دسته‌های نه‌تایی 207 کیلو بایت SWF 7,951
نمادهای ریاضی 299 کیلو بایت SWF 7,959
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 7,961
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 7,987
واکنش اسید و باز 55 کیلو بایت SWF 7,990
انواع اوربیتال 216 کیلو بایت SWF 8,011
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 8,047
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 8,128
شناسایی اعداد 114 کیلو بایت SWF 8,153
جمع دو رقمی 161 کیلو بایت SWF 8,167
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,280
جداول ریاضی 140 کیلو بایت SWF 8,367
آموزش اعداد 189 کیلو بایت SWF 8,458
تغییر شیمیایی 93 کیلو بایت SWF 8,490
نیروی تکیه گاه 110 کیلو بایت SWF 8,599
آشنایی با علامت کوچک‌تر، بزرگ‌تر و مساوی 370 کیلو بایت SWF 8,727
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,831

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد