انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
شمارش 190 کیلو بایت SWF 7,092
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 7,142
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,154
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,264
ایجاد تغییر شیمیایی به وسیله رنگ 91 کیلو بایت SWF 7,266
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,284
درس یازدهم: تلاوت آیات 40 تا 60 سوره شعراء 492 کیلو بایت SWF 7,301
تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط (روش گسترده) 258 کیلو بایت SWF 7,439
اشنایی با جداول 327 کیلو بایت SWF 7,561
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,619
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,623
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,625
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,627
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء 360 کیلو بایت SWF 7,650
تقسیم عدد صحیح بر کسر 307 کیلو بایت SWF 7,667
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,676
شمارش 90 کیلو بایت SWF 7,715
موج 89 کیلو بایت SWF 7,716
نیروی الکتریکی 105 کیلو بایت SWF 7,747
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 7,790

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد