انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
شمارش 190 کیلو بایت SWF 7,219
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 7,227
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,286
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,373
درس یازدهم: تلاوت آیات 40 تا 60 سوره شعراء 492 کیلو بایت SWF 7,374
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,389
ایجاد تغییر شیمیایی به وسیله رنگ 91 کیلو بایت SWF 7,425
تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط (روش گسترده) 258 کیلو بایت SWF 7,542
اشنایی با جداول 327 کیلو بایت SWF 7,677
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,699
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,700
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,736
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,742
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,776
تقسیم عدد صحیح بر کسر 307 کیلو بایت SWF 7,796
موج 89 کیلو بایت SWF 7,810
شمارش 90 کیلو بایت SWF 7,835
نیروی الکتریکی 105 کیلو بایت SWF 7,857
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء 360 کیلو بایت SWF 7,897
اثر متقابل نیرو 129 کیلو بایت SWF 7,901

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد