انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 908
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 163 کیلو بایت SWF 864
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 892
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 851
درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70 37 کیلو بایت SWF 846
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,687
درس دوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 961
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 966
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 1,072
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 1,049
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 36 کیلو بایت SWF 859
درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45 40 کیلو بایت SWF 1,052
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 816
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 877
درس سوم: تلاوت آیات 196 تا 206 سوره اعراف 395 کیلو بایت SWF 1,973
درس سوم: قطره اما دریا 42 کیلو بایت SWF 1,076
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 940
درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود 465 کیلو بایت SWF 4,156
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 985
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 1,113

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد