انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,744
کاربرد مغناطیس و جرثقیل 78 کیلو بایت SWF 1,690
کاربرد نسبت 608 کیلو بایت SWF 1,537
کارت اعتباری 6,279 کیلو بایت SWF 1,361
کارکرد آبگرمکن 132 کیلو بایت SWF 1,229
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 7,312
کامل کردن جملات 245 کیلو بایت SWF 2,049
کامل کردن جملات 1 220 کیلو بایت SWF 1,330
کامل کردن جملات 2 258 کیلو بایت SWF 1,250
کامل کردن جملات 3 219 کیلو بایت SWF 1,299
کامل کردن جملات 4 212 کیلو بایت SWF 1,155
کامل کردن جملات 5 214 کیلو بایت SWF 1,405
کامل کردن جملات 6 210 کیلو بایت SWF 1,369
کامل کردن جملات 7 221 کیلو بایت SWF 1,263
کامل کردن متن 132 کیلو بایت SWF 1,754
کامل کردن کلمات 1,125 کیلو بایت SWF 2,107
کامل کردن کلمات 445 کیلو بایت SWF 2,236
کاهش فشار بخار 1,025 کیلو بایت SWF 1,685
کتابخانه کلاس ما 425 کیلو بایت SWF 1,764
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 5,422

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد