انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,662
کاربرد مغناطیس و جرثقیل 78 کیلو بایت SWF 1,618
کاربرد نسبت 608 کیلو بایت SWF 1,464
کارت اعتباری 6,279 کیلو بایت SWF 1,265
کارکرد آبگرمکن 132 کیلو بایت SWF 1,171
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 7,200
کامل کردن جملات 245 کیلو بایت SWF 1,964
کامل کردن جملات 1 220 کیلو بایت SWF 1,223
کامل کردن جملات 2 258 کیلو بایت SWF 1,165
کامل کردن جملات 3 219 کیلو بایت SWF 1,226
کامل کردن جملات 4 212 کیلو بایت SWF 1,085
کامل کردن جملات 5 214 کیلو بایت SWF 1,305
کامل کردن جملات 6 210 کیلو بایت SWF 1,295
کامل کردن جملات 7 221 کیلو بایت SWF 1,174
کامل کردن متن 132 کیلو بایت SWF 1,672
کامل کردن کلمات 1,125 کیلو بایت SWF 1,998
کامل کردن کلمات 445 کیلو بایت SWF 2,146
کاهش فشار بخار 1,025 کیلو بایت SWF 1,603
کتابخانه کلاس ما 425 کیلو بایت SWF 1,661
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 5,323

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد