انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,106
کاربرد مغناطیس و جرثقیل 78 کیلو بایت SWF 1,285
کاربرد نسبت 608 کیلو بایت SWF 1,088
کارت اعتباری 6,279 کیلو بایت SWF 828
کارکرد آبگرمکن 132 کیلو بایت SWF 834
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,709
کامل کردن جملات 245 کیلو بایت SWF 1,636
کامل کردن جملات 1 220 کیلو بایت SWF 790
کامل کردن جملات 2 258 کیلو بایت SWF 838
کامل کردن جملات 3 219 کیلو بایت SWF 816
کامل کردن جملات 4 212 کیلو بایت SWF 789
کامل کردن جملات 5 214 کیلو بایت SWF 842
کامل کردن جملات 6 210 کیلو بایت SWF 831
کامل کردن جملات 7 221 کیلو بایت SWF 878
کامل کردن متن 132 کیلو بایت SWF 1,305
کامل کردن کلمات 1,125 کیلو بایت SWF 1,622
کامل کردن کلمات 445 کیلو بایت SWF 1,662
کاهش فشار بخار 1,025 کیلو بایت SWF 1,250
کتابخانه کلاس ما 425 کیلو بایت SWF 1,041
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 4,722

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد