انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,440
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,641
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,934
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 3,313
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,495
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 1,073
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 1,074
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 1,316
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 1,141
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 775
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 856
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 1,081
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 767
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 776
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 957
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 8,002
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,346
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 6,192
شمارش سه‌تایی 23 کیلو بایت SWF 1,073
درس سوم (question 6) 23 کیلو بایت SWF 858

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد