انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 4,875
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,066
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,519
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 2,849
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 5,877
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 747
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 756
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 1,028
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 708
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 498
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 516
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 771
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 520
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 517
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 648
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,263
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,825
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 5,653
شمارش سه‌تایی 23 کیلو بایت SWF 793
درس سوم (question 6) 23 کیلو بایت SWF 560

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد