انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 1,026
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 1,085
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 1,051
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,261
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,164
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,096
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 1,106
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 1,118
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 1,052
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 992
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 970
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 1,061
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 1,042
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 1,106
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 1,078
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 1,081
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 1,164
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 976
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 992
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 1,044

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد