انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 956
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 998
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 981
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,174
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,097
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,011
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 984
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 989
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 981
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 922
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 898
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 952
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 972
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 1,019
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 1,016
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 1,014
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 1,085
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 909
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 913
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 976

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد