انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 935
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 969
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 963
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,150
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,071
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 982
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 960
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 969
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 961
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 903
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 878
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 931
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 952
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 994
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 999
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 995
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 1,062
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 886
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 890
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 950

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد