انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
چگونگی استقامت مواد در شرایط مختلف 692 کیلو بایت SWF 1,871
چگونگی انقباض ماهیچه 136 کیلو بایت SWF 1,076
چگونگی انقباض ماهیچه مخطط 189 کیلو بایت SWF 1,232
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,513
چگونگی تولید نیم‌موج متناوب سینوسی 87 کیلو بایت SWF 1,406
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 3,306
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,644
چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله 568 کیلو بایت SWF 6,612
چیزهای اطراف ما 265 کیلو بایت SWF 1,293
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 1,175
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,191
کار با اشکال هندسی 358 کیلو بایت SWF 1,455
کار با نقطه‌ها 100 کیلو بایت SWF 1,470
کار دریا قلی قبل از جنگ 140 کیلو بایت SWF 1,254
کار سیلندر 97 کیلو بایت SWF 1,238
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 4,192
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 8,033
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,496
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 31,365
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 24,411

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد