انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
چگونگی استقامت مواد در شرایط مختلف 692 کیلو بایت SWF 1,501
چگونگی انقباض ماهیچه 136 کیلو بایت SWF 820
چگونگی انقباض ماهیچه مخطط 189 کیلو بایت SWF 929
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,135
چگونگی تولید نیم‌موج متناوب سینوسی 87 کیلو بایت SWF 1,092
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 2,906
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,200
چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله 568 کیلو بایت SWF 6,202
چیزهای اطراف ما 265 کیلو بایت SWF 953
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 748
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 931
کار با اشکال هندسی 358 کیلو بایت SWF 938
کار با نقطه‌ها 100 کیلو بایت SWF 1,222
کار دریا قلی قبل از جنگ 140 کیلو بایت SWF 985
کار سیلندر 97 کیلو بایت SWF 976
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 3,740
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 7,391
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 12,661
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 30,655
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 23,672

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد