انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
چگونگی استقامت مواد در شرایط مختلف 692 کیلو بایت SWF 1,960
چگونگی انقباض ماهیچه 136 کیلو بایت SWF 1,109
چگونگی انقباض ماهیچه مخطط 189 کیلو بایت SWF 1,271
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,605
چگونگی تولید نیم‌موج متناوب سینوسی 87 کیلو بایت SWF 1,458
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 3,400
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,705
چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله 568 کیلو بایت SWF 6,682
چیزهای اطراف ما 265 کیلو بایت SWF 1,334
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 1,203
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,225
کار با اشکال هندسی 358 کیلو بایت SWF 1,492
کار با نقطه‌ها 100 کیلو بایت SWF 1,501
کار دریا قلی قبل از جنگ 140 کیلو بایت SWF 1,288
کار سیلندر 97 کیلو بایت SWF 1,265
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 4,244
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 8,085
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,551
کاربرد عدسی 272 کیلو بایت SWF 31,435
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 24,478

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد