انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,112
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,216
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 2,914
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,256
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 6,914
جمع اعداد (83) 26 کیلو بایت SWF 698
درس سوم (question 1) 26 کیلو بایت SWF 546
درس هشتم (question 6) 26 کیلو بایت SWF 623
درس سوم (question 7) 26 کیلو بایت SWF 531
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 26 کیلو بایت SWF 596
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 26 کیلو بایت SWF 575
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,286
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 3,905
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,530
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 743
هوش و سرگرمی 25 کیلو بایت SWF 1,155
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8) 25 کیلو بایت SWF 746
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12 25 کیلو بایت SWF 580
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قصص، آیه 36 25 کیلو بایت SWF 536
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 25 کیلو بایت SWF 537

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد