انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران 2,950 کیلو بایت SWF 1,887
درس هشتم: تلاوت آیات 1 تا 18 سوره دخان 2,379 کیلو بایت SWF 1,693
درس نهم: تلاوت آیات 253 تا 256 سوره بقره 2,360 کیلو بایت SWF 1,295
درس نهم: تلاوت آیات 1 تا 9 سوره فتح 2,481 کیلو بایت SWF 2,750
درس دهم: تلاوت آیات 109 تا 117 سوره هود 782 کیلو بایت SWF 2,510
درس دهم: تلاوت آیات 1 تا 15 سوره قاف 955 کیلو بایت SWF 1,137
درس یازدهم: تلاوت آیات 1 تا 12 سوره ملک 815 کیلو بایت SWF 2,098
درس یازدهم: تلاوت آیات 52 تا 64 سوره طاها 747 کیلو بایت SWF 2,266
درس دوازدهم: تلاوت آیات 38 تا 45 سوره آل عمران 843 کیلو بایت SWF 1,951
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 12 سوره محمد 1,059 کیلو بایت SWF 1,212
درس سیزدهم: تلاوت آیات 56 تا 63 سوره نمل 869 کیلو بایت SWF 3,477
درس سیزدهم: تلاوت آیات 1 تا 13 سوره جمعه 774 کیلو بایت SWF 1,310
درس چهاردهم: تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف 875 کیلو بایت SWF 1,346
درس چهاردهم: تلاوت آیات 1 تا 30 سوره نباء 1,000 کیلو بایت SWF 1,311
درس پانزدهم: تلاوت آیات 1 تا 42 سوره عبس 1,299 کیلو بایت SWF 1,526
درس پانزدهم: تلاوت آیات 1 تا 29 سوره تکویر 980 کیلو بایت SWF 2,078
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 32 کیلو بایت SWF 1,022
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 21 کیلو بایت SWF 1,093
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 992
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 1,281

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد