انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 931
درس چهاردهم، قطره اما دریا 57 کیلو بایت SWF 820
درس چهاردهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 996
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 10 31 کیلو بایت SWF 927
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 10 41 کیلو بایت SWF 983
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 11 58 کیلو بایت SWF 990
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 11 40 کیلو بایت SWF 914
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 969
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 65 کیلو بایت SWF 945
درس پانزدهم، قطره اما دریا 60 کیلو بایت SWF 1,231
درس پانزدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,089
دعای ختم قرآن 655 کیلو بایت SWF 1,284
درس اول: تلاوت آیات 12 تا 16 سوره لقمان 1,945 کیلو بایت SWF 7,012
درس دوم: تلاوت آیات 1 تا 9 سوره تغابن 1,860 کیلو بایت SWF 1,155
درس سوم: تلاوت آیات 34 تا 42 سوره ابراهیم 2,343 کیلو بایت SWF 1,163
درس چهارم: تلاوت آیات 1 تا 26 سوره واقعه 2,140 کیلو بایت SWF 4,798
درس پنجم: تلاوت آیات 102 تا 105 سوره آل عمران 1,736 کیلو بایت SWF 5,306
درس ششم: تلاوت آیات 76 تا 83 سوره اسراء 650 کیلو بایت SWF 6,265
درس هفتم: تلاوت آیات 94 تا 102 سوره نحل 856 کیلو بایت SWF 1,553
درس هفتم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره شعراء 850 کیلو بایت SWF 1,111

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد