انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نشانه م 958 کیلو بایت SWF 1,586
درصد 957 کیلو بایت SWF 1,140
درس دهم: تلاوت آیات 1 تا 15 سوره قاف 955 کیلو بایت SWF 702
نشانه خ 954 کیلو بایت SWF 1,686
آهن‌ربا 953 کیلو بایت SWF 1,648
عدد نویسی 950 کیلو بایت SWF 1,183
گنجایش 948 کیلو بایت SWF 990
نشانه ز 947 کیلو بایت SWF 1,794
توزیع‌پذیری ضرب نسبت به جمع 947 کیلو بایت SWF 972
آموزش اعداد به کمک تصویر (1) 941 کیلو بایت SWF 1,242
بردار مختصات 941 کیلو بایت SWF 1,429
مفهوم چند برابری (4) 935 کیلو بایت SWF 975
اجزای یک موتور دی سی 934 کیلو بایت SWF 1,014
الهی مرا محرم راز کن 933 کیلو بایت SWF 813
نشانه ه 932 کیلو بایت SWF 1,913
چرخه کامل مراحل گوارش 931 کیلو بایت SWF 932
مفهوم ضرب (3) 930 کیلو بایت SWF 1,073
نگاره شماره پنج 929 کیلو بایت SWF 1,725
خطوط موازی و عمودی 928 کیلو بایت SWF 862
مثل 925 کیلو بایت SWF 1,566

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد