انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مختصات 1 36 کیلو بایت SWF 1,175
شناخت حروف و عدد (2) 36 کیلو بایت SWF 952
درس پنجم (question 3) 36 کیلو بایت SWF 560
درس پنجم (question 8) 36 کیلو بایت SWF 505
درس ششم، قطره اما دریا 36 کیلو بایت SWF 552
درس نهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 261 36 کیلو بایت SWF 536
درس دهم، جلسه دوم، سوره ملک، آیه 29 36 کیلو بایت SWF 584
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 36 کیلو بایت SWF 598
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 36 کیلو بایت SWF 584
درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114 36 کیلو بایت SWF 625
درس نهم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 9 36 کیلو بایت SWF 577
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید 37 کیلو بایت SWF 4,279
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 6,471
پرتو اشیاء 37 کیلو بایت SWF 1,457
تبدیل منابع ولتاژ و جریان به‌هم 37 کیلو بایت SWF 1,173
مربع کامل 37 کیلو بایت SWF 2,818
درس پنجم (question 6) 37 کیلو بایت SWF 532
درس هفتم (question 3) 37 کیلو بایت SWF 749
درس هفتم (question 5) 37 کیلو بایت SWF 755
بازی (1) 37 کیلو بایت SWF 900

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد