انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 8) 33 کیلو بایت SWF 478
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 33 کیلو بایت SWF 502
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 569
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 772
آشنایی با اعداد دو رقمی (7) 34 کیلو بایت SWF 773
درس دوم (question 2) 34 کیلو بایت SWF 539
درس چهارم (question 4) 34 کیلو بایت SWF 518
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 34 کیلو بایت SWF 550
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیه 3 34 کیلو بایت SWF 622
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 749
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 3,754
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,014
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 1,862
درس پنجم (question 4) 35 کیلو بایت SWF 497
درس چهارم (question 8) 35 کیلو بایت SWF 499
درس پنجم (question 5) 35 کیلو بایت SWF 523
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 4 35 کیلو بایت SWF 483
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 35 کیلو بایت SWF 490
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 542
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 513

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد