انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 8) 33 کیلو بایت SWF 495
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 33 کیلو بایت SWF 522
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 588
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 792
آشنایی با اعداد دو رقمی (7) 34 کیلو بایت SWF 788
درس دوم (question 2) 34 کیلو بایت SWF 560
درس چهارم (question 4) 34 کیلو بایت SWF 536
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 34 کیلو بایت SWF 575
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیه 3 34 کیلو بایت SWF 645
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 778
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 3,777
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,033
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 1,915
درس پنجم (question 4) 35 کیلو بایت SWF 515
درس چهارم (question 8) 35 کیلو بایت SWF 518
درس پنجم (question 5) 35 کیلو بایت SWF 535
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 4 35 کیلو بایت SWF 498
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 35 کیلو بایت SWF 514
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 560
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 537

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد