انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 8) 33 کیلو بایت SWF 693
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 33 کیلو بایت SWF 732
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 835
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 1,063
آشنایی با اعداد دو رقمی (7) 34 کیلو بایت SWF 1,062
درس دوم (question 2) 34 کیلو بایت SWF 759
درس چهارم (question 4) 34 کیلو بایت SWF 752
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 34 کیلو بایت SWF 789
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیه 3 34 کیلو بایت SWF 900
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 1,046
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 4,215
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,309
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 2,276
درس پنجم (question 4) 35 کیلو بایت SWF 707
درس چهارم (question 8) 35 کیلو بایت SWF 695
درس پنجم (question 5) 35 کیلو بایت SWF 734
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 4 35 کیلو بایت SWF 676
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 35 کیلو بایت SWF 734
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 750
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 809

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد