انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 8) 33 کیلو بایت SWF 726
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 33 کیلو بایت SWF 764
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 874
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 1,099
آشنایی با اعداد دو رقمی (7) 34 کیلو بایت SWF 1,123
درس دوم (question 2) 34 کیلو بایت SWF 791
درس چهارم (question 4) 34 کیلو بایت SWF 773
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 34 کیلو بایت SWF 830
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیه 3 34 کیلو بایت SWF 949
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 1,102
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 4,279
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,392
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 2,344
درس پنجم (question 4) 35 کیلو بایت SWF 741
درس چهارم (question 8) 35 کیلو بایت SWF 727
درس پنجم (question 5) 35 کیلو بایت SWF 764
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 4 35 کیلو بایت SWF 718
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 35 کیلو بایت SWF 768
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 789
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 848

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد