انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آقا مهدی 5,595 کیلو بایت SWF 807
آلودگی 244 کیلو بایت SWF 1,866
آلودگی هوا 232 کیلو بایت SWF 1,575
آماده‌سازی ضرب چند رقمی در یک رقمی 399 کیلو بایت SWF 1,597
آمار و احتمال (1) 807 کیلو بایت SWF 1,996
آمار و احتمال (2) 817 کیلو بایت SWF 1,787
آمار و احتمال (3) 834 کیلو بایت SWF 2,271
آموزش احجام و اشکال هندسی 375 کیلو بایت SWF 1,616
آموزش اعداد 321 کیلو بایت SWF 1,820
آموزش اعداد 1,185 کیلو بایت SWF 2,051
آموزش اعداد 386 کیلو بایت SWF 3,804
آموزش اعداد 340 کیلو بایت SWF 4,110
آموزش اعداد 434 کیلو بایت SWF 5,650
آموزش اعداد 154 کیلو بایت SWF 7,022
آموزش اعداد 189 کیلو بایت SWF 8,582
آموزش اعداد 654 کیلو بایت SWF 1,469
آموزش اعداد 490 کیلو بایت SWF 1,452
آموزش اعداد 43 کیلو بایت SWF 2,003
آموزش اعداد با استفاده از جدول ارزش مکانی و شکل 495 کیلو بایت SWF 1,797
آموزش اعداد به عدد و حروف 766 کیلو بایت SWF 1,654

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد