انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس پنجم (question 2) 29 کیلو بایت SWF 700
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 1,151
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 879
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 835
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 13,614
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 4,313
آشنایی با اعداد دو رقمی (2) 30 کیلو بایت SWF 1,061
درس سوم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 759
درس چهارم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 715
درس چهارم (question 6) 30 کیلو بایت SWF 787
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 2 30 کیلو بایت SWF 769
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,286
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,827
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,132
درس هفتم (question 5) 31 کیلو بایت SWF 782
درس ششم (question 8) 31 کیلو بایت SWF 792
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 31 کیلو بایت SWF 867
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 10 31 کیلو بایت SWF 833
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار 32 کیلو بایت SWF 4,203
خواص مغناطیسی اجسام 32 کیلو بایت SWF 3,906

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد