انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس پنجم (question 2) 29 کیلو بایت SWF 477
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 623
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 547
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 530
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 12,913
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 3,768
آشنایی با اعداد دو رقمی (2) 30 کیلو بایت SWF 712
درس سوم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 500
درس چهارم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 476
درس چهارم (question 6) 30 کیلو بایت SWF 547
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 2 30 کیلو بایت SWF 514
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,705
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,136
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 10,469
درس هفتم (question 5) 31 کیلو بایت SWF 498
درس ششم (question 8) 31 کیلو بایت SWF 527
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 31 کیلو بایت SWF 545
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 10 31 کیلو بایت SWF 558
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار 32 کیلو بایت SWF 3,777
خواص مغناطیسی اجسام 32 کیلو بایت SWF 3,419

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد