انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس پنجم (question 2) 29 کیلو بایت SWF 739
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 1,202
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 922
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 872
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 13,683
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 4,390
آشنایی با اعداد دو رقمی (2) 30 کیلو بایت SWF 1,110
درس سوم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 787
درس چهارم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 746
درس چهارم (question 6) 30 کیلو بایت SWF 815
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 2 30 کیلو بایت SWF 795
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,346
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,883
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,225
درس هفتم (question 5) 31 کیلو بایت SWF 812
درس ششم (question 8) 31 کیلو بایت SWF 819
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 31 کیلو بایت SWF 899
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 10 31 کیلو بایت SWF 868
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار 32 کیلو بایت SWF 4,262
خواص مغناطیسی اجسام 32 کیلو بایت SWF 4,023

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد