انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس پنجم (question 2) 29 کیلو بایت SWF 498
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک 29 کیلو بایت SWF 661
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 579
درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13 29 کیلو بایت SWF 562
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 12,953
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 3,815
آشنایی با اعداد دو رقمی (2) 30 کیلو بایت SWF 732
درس سوم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 527
درس چهارم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 503
درس چهارم (question 6) 30 کیلو بایت SWF 574
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 2 30 کیلو بایت SWF 546
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,758
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,190
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 10,522
درس هفتم (question 5) 31 کیلو بایت SWF 530
درس ششم (question 8) 31 کیلو بایت SWF 557
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 31 کیلو بایت SWF 578
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 10 31 کیلو بایت SWF 579
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار 32 کیلو بایت SWF 3,815
خواص مغناطیسی اجسام 32 کیلو بایت SWF 3,463

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد